Eisen overheid

Gastouderbureau CaSa is erkend en geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen, met als LRKP-nummer: 191202228. In dit register staat tevens een link naar het inspectierapport uitgevoerd door de GGD.

De eisen die door de overheid aan een gastouderbureau worden gesteld en die worden gecontroleerd door de GGD, zijn:

 • Houden van een intake bij gast- en vraagouder na aanmelding bij ons bureau
 • Koppelen na een geslaagde bemiddeling
 • Administratieve zaken, zoals het opmaken van contracten, maandelijkse facturering, het uitvoeren van de kassiersfunctie (dus het doorsluizen van het geld van de vraag- naar de gastouder), het versturen van jaaropgaven
 • Zorgdragen voor de kwaliteitshandhaving bij gastouder en gastouderbureau
 • Hebben van een pedagogisch beleidsplan en het gebruiken van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • 2x per jaar een huisbezoek bij de gastouder
 • Jaarlijkse evaluatie met de vraagouder en gastouder
 • Het faciliteren van een oudercommissie
 • Jaarlijkse risico-inventarisatie op de plek van opvang en het maken van een plan van aanpak
 • Het hebben van een klachtenregeling
 • Aangesloten zijn bij de geschillencommissie
Menu Title