Klachtencommissie

Wij streven naar een goede samenwerking tussen vraag- en gastouder. Onze wens is absolute tevredenheid tussen deze partijen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, ongeacht vanuit welke partij, is het wenselijk dat deze partijen dit eerst met elkaar bespreken.
Mocht de klacht hierna nog bestaan, kan besloten worden de klacht mondeling of schriftelijk bij CaSa in te dienen. Daarnaast kan er ook gekozen worden de klacht extern te laten behandelen door een klachtencommissie.

Naast een goede samenwerking tussen vraag- en gastouder, streeft CaSa ook naar een goede samenwerking met deze beide partijen. Ons werk is het creëren van de ideale situatie voor wat betreft de opvang van kinderen. Mocht hierover een klacht zijn, is het wenselijk dat de vraag- of gastouder dit eerst met (de eigen bemiddelingsmedewerker van) CaSa bespreekt. Mocht dit niet naar tevredenheid afgehandeld worden, kan men contact opnemen met de klachtencommissie.

Binnen 10 werkdagen na het indienen van een klacht wordt er door CaSa contact opgenomen.

CaSa is ingeschreven bij klachtkinderopvang.nl

Menu Title